Onderzoeken/proeven

Hieronder vind U een lijst van alle onderzoeken/proeven met de bijbehorende norm die wij kunnen uitvoeren.

Staat het gewenste onderzoek of proef er niet bij, neem dan contact met ons op.

Zand- en puinbanen:

Verdichtingscontrole (nucleair) van ophoogzand, zand in zandbed, bomenzand.  Proef 3 en 8 RAW 2020

Verdichtingscontrole (nucleair) van menggranulaat, hydraulisch menggranulaat, betongranulaat, AVI bodemas, AGRAC, CTB en licht ophoogmateriaal.  Proef 3 en 8 RAW 2020

Steekring methode.  Proef 6 RAW 2020

Zand- of grindvervangings methode.  Proef 7 RAW 2020

MPD, Maximumproctordichtheid of proctorproef.  Proef 9 RAW 2020, NEN-EN 13286-2

EPD, éénpuntsproctordichtheid.  Proef 10 RAW 2020, NEN-EN 13286-2 annex B

Zeving, korrelverdeling van zand en granulaten.  Proef 11 RAW 2020 NEN-EN 933-1

Samenstelling granulaat. Proef 35 RAW 2020 hfst 80.16

Druksterkte van een geboorde cilinder uit gebonden fundering.  Proef 18 RAW 2020

Gloeiverlies.  Proef 28 RAW 2020

LWD metingen.  ASTM E2835-11

Handsondering.  Eigen methode

 

Asfalt:

Asfalt begeleiding (met nucleair meetapparaat).  Eigen methode

Laagdikte meting met MIT-scan.  Eigen methode

Bepalen waterdoorlatendheid ZOAB.  Proef 103 RAW2020      

Boren van asfalt kernen.   Proef 63 RAW 2020

Laagdikte asfaltlagen.  Proef 64 RAW 2020 NEN-EN 12697-36

Bindmiddelgehalte en korrelverdeling.  Proef 65.1, 65.2 RAW 2020 NEN-EN12697-1

Verdichtingsgraad van asfalt.  Proef 66 RAW 2020

Bepaling dichtheid proefstuk asfalt.  Proef 67 RAW 2020 NEN-EN12697-6

Holle ruimte bepaling van asfalt.  Proef 69 RAW 2020 NEN-EN 12697-8

Bepaling dichtheid mengsel.  NEN-EN 3979

Penetratie en ring en kogel van bitumen.  NEN-EN 1426 en NEN-EN 1427

PAK detectie in vrijkomend asfalt.  Proef 77.1, 77.2 Extern geaccrediteerd lab.

DLC.  Proef 77.3 Extern geaccrediteerd lab.               

                  

Overig:

Textuurdiepte.  Proef 76 RAW 2020

Bepaling LA coëfficiënt.  NEN-EN 1097-2

Korrelvorm percentage gebroken oppervlak NEN-EN 933-5     

Korrelvorm vlakheidsindex FI  NEN EN 933-3 / NEN EN 933-4

Dichtheid en waterabsorbtie (toeslagmateriaal) NEN EN 1097-6

Affiniteit van grof toeslagmateriaal voor bitumineuze bindmiddelen NEN EN 12697-11

Bepaling van de weerstand tegen kortstondige verhitting NEN EN 1367-5

Percentage lichtgewicht verontreinigingen NEN-EN 1744-1 hoofdstuk 14.2             

 

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.